Finanční výborFotografie kontaktu

radní, předseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

místopředseda finančního výboru

člen finančního výboru

člen finančního výboru

člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise sportovní

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravní, člen komise životního prostředí, komise pro strategické řízení a komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka finančního výboru, komise rozvoje a územního plánování a komise pro strategické řízení

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního a kontrolního výboru, člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, člen komise seniorů a komise pro strategické řízení

601 585 725

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru

519 311 356

členka finančního výboru a komise školské