Finanční výborčlen finančního výboru

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru

519 311 356

Fotografie kontaktu

radní, předseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

radní, místopředseda finančního výboru, předseda komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru a komise dopravy

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru a komise životního prostředí

člen finančního výboru

člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru a komise kulturní