Finanční výborFotografie kontaktu

radní, předseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

místopředseda finančního výboru

člen finančního výboru

člen finančního výboru

člen finančního výboru

člen finančního výboru

+420 725 769 908

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise sportovní

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravní a člen komise životního prostředí

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka finančního výboru

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního a kontrolního výboru, člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, člen komise seniorů

601 585 725

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru

519 311 356