Finanční výborFotografie kontaktu

radní, předseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

místopředseda finančního výboru

člen finančního výboru

člen finančního výboru

člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise sportovní

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravní a člen komise životního prostředí

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka finančního výboru

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního a kontrolního výboru, člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, člen komise seniorů

601 585 725

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru

519 311 356

členka finančního výboru a komise školské