Komise cestovního ruchu


Fotografie kontaktu

zastupitel, člen komise cestovního ruchu

člen komise pro strategické řízení a komise cestovního ruchu

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen kontrolního výboru, předseda komise cyklodopravy, člen komise cestovního ruchu a komise pro strategické řízení

Fotografie kontaktu

radní, člen komise cestovního ruchu

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen komise kulturní a komise cestovního ruchu

člen komise cestovního ruchu

místopředsedkyně komise cestovního ruchu

tajemnice komise cestovního ruchu

člen komise cestovního ruchu

Fotografie kontaktu

asistentka starosty a místostarostů, zastupitelka, předsedkyně komise cestovního ruchu, členka komise kulturní

519 311 382