Komise rozvoje a územního plánování


předseda komise rozvoje a územního plánování, člen komise majetkové

místopředseda komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

Fotografie kontaktu

zastupitel

519 311 444

Fotografie kontaktu

stanoviska k záměrům na území města, dotační činnosti pro město, tajemnice komise rozvoje a územního plánování

519 311 394