Komise rozvoje a územního plánování


předseda komise rozvoje a územního plánování, člen komise majetkové

místopředseda komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise rozvoje a územního plánování

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen komise pro strategické řízení a a komise rozvoje a územního plánování

519 311 444

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, stanoviska k záměrům na území města, tajemnice komise rozvoje a územního plánování

519 311 394

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka finančního výboru, komise rozvoje a územního plánování a komise pro strategické řízení

člen komise rozvoje a územního plánování