Komise sociální a zdravotní


členka komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

Vedoucí oddělení, spoluřízení týmu, řízení aktivit sociálně právní ochrany dětí, projekty, přímá klientská práce, odborné sociální poradenství, tajemnice komise sociální a zdravotní

519 311 411

předsedkyně komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, místopředseda komise sociální a zdravotní, člen komise seniorů

601 585 725

člen komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

člen komise sociální a zdravotní

člen komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka komise sociální a zdravotní