Komise sociální a zdravotní


členka komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

člen komise sociální a zdravotní

člen komise sociální a zdravotní a komise pro strategické řízení

Fotografie kontaktu

zastupitelka, předsedkyně komise sociální a zdravotní

místopředsedkyně komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru sociálních věcí, tajemnice komise sociální a zdravotní

519 311 411