Komise sociální a zdravotní


členka komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

členka komise sociální a zdravotní

člen komise sociální a zdravotní

člen komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

zastupitelka, předsedkyně komise sociální a zdravotní

místopředsedkyně komise sociální a zdravotní

519 315 184

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka komise sociální a zdravotní

odborné poradenství, pěstounská péče, střídavá porozvodová péče o děti, výživné, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci, tajemnice komise sociální a zdravotní

519 311 321