Poskytnuté dotace


Klíčové informace

  • Celkový objem finančních prostředků města Břeclavi určených pro poskytování dotací schvaluje Zastupitelstvo města Břeclavi (dále jen zastupitelstvo) v rámci schvalování rozpočtu.
  • Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi vyhlašuje svým usnesením Rada města Břeclavi. 
  • O poskytnutí dotací rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo nebo rada v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Na dotaci není podle ust. § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů právní nárok.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 399
731 428 296
vladimira.zlamalova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 236
marketa.sykorova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 402
731 428 263
radka.kobrova@breclav_eu