Územní studie S15 Břeclav - Stará Břeclav, Šustárky