Územní studie Velké Bílovice, zastavitelná plocha Z4