2010 ÚAP ORP Břeclav - úplná aktualizace

Úplná aktualizace 2010 Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Břeclav (dále ÚAP) byla vypracována v souladu s § 26, § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb. Městským úřadem Břeclav, odborem stavebního řádu a územního plánování - oddělením úřad územního plánování ve spolupráci s firmou PK Geo s.r.o.

textová část - úplná aktualizace 2010Výkres hodnot - úplná aktualizace 2010Výkres limitů - úplná aktualizace 2010Výkres limitů A1 - úplná aktualizace 2010Výkres limitů A2 - úplná aktualizace 2010Výkres limitů B1 - úplná aktualizace 2010Výkres limitů B2 - úplná aktualizace 2010Výkres problémů - úplná aktualizace 2010Výkres záměrů - úplná aktualizace 2010