Projekty v realizaci a v přípravě


Výsadba zeleně k. ú. Poštorná

 

Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Komenského 2

 

Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7

 

ZŠ Valtická – učebna pod nebem

 

Venkovní učebna základní školy Jana Noháče

 

Přírodní zahrada – MŠ Na Valtické

 

Hmyzí zahrada – MŠ Kupkova

 

Ozelenění severozápadní části Břeclavi

 

Břeclav, Ch. N. Ves – Lednická, Autobusový záliv a přechod