Úřední deska


Zverejnění
21.11.2017
Odebrání
28.11.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 89348/2017
Zverejnění
21.11.2017
Odebrání
22.12.2017
Původce
Krajský úřad Brno
Odbor
Odbor rozvoje a správy (ORS)
Typ
ostatní zprávy
Značka
JMK 164968/2017
Zverejnění
20.11.2017
Odebrání
06.12.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební úřad OSÚ
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 89667/2017
Zverejnění
20.11.2017
Odebrání
27.11.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 77578/2017
Zverejnění
16.11.2017
Odebrání
05.12.2017
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00Q9Q2T
Zverejnění
16.11.2017
Odebrání
05.12.2017
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00Q9Q03
Zverejnění
16.11.2017
Odebrání
05.12.2017
Původce
Krajský úřad JMK
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
JMK 163068/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 88478/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Městská policie Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 88344/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 88340/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
MUBR 72564/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
MUBR 65684/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 81920/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 78697/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
MUBR 68465/2017
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
14.12.2017
Původce
Exekutorský úřad Přerov
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
203 EX 23393/17-55
Zverejnění
15.11.2017
Odebrání
01.12.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební úřad OSÚ
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
MUBR 85709/2017