2012 Druhá úplná aktualizace ÚAP ORP Břeclav

Druhou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Břeclav pořídil MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování ve spolupráci s firmou PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, Ostrava

ÚAP ORP Břeclav 2012 - výkres hodnotÚAP ORP Břeclav 2012 - výkres limitůÚAP ORP Břeclav 2012 - výkres problémůÚAP ORP Břeclav 2012 - výkres záměrůÚAP ORP Břeclav 2012 textová část AÚAP ORP Břeclav 2012 textová část B