Aktuality

 • Ministr pro lidská práva přijel do Břeclavi

  V pátek 2. června navštívil Břeclav ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka.
  Celý článek
 • Jihomoravské dožínky budou letos v Břeclavi

  Příjemné zpestření konce prázdnin čeká obyvatele Břeclavi a okolí. V sobotu 2. září 2017 se totiž v areálu pod břeclavským zámkem uskuteční Jihomoravské dožínky 2017, které zde uspořádá Jihomoravský kraj ve spolupráci s Městem Břeclav a dalšími organizacemi.
  Celý článek
 • Město Břeclav má nový územní plán

  Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání ve středu 24. května vydalo nový územní plán Břeclavi. Ten nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující jeho vydání na úřední desce Městského úřadu Břeclav.
  Celý článek
 • Obřadní síň dosloužila, příští rok bude nová

  Ve čtvrtek 25. května v 10 hodin bude slavnostně poklepán základní kámen nové obřadní místnosti u městského hřbitova v Břeclavi.
  Celý článek
 • Městský web dostal novou tvář

  Modernější, lépe fungující, přehlednější a pěknější. Přesně taková by měla být nová podoba webu Městského úřadu Břeclav. Jak se úkol podařilo splnit, mohou návštěvníci stránek www.breclav.eu posoudit již od 11. května.
  Celý článek
 • Do práce na kole jezdí více Břeclavanů

  Sedmý ročník soutěže Do práce na kole přilákal rekordní počet účastníků. Do kampaně za používání bezmotorových forem dopravy se zapojilo 12 800 lidí z 1980 firem, tedy o 18,5 % víc než loni. K velkému nárůstu počtu soutěžících došlo také v Břeclavi.
  Celý článek
 • Břeclav podá proti rozsudku kasační stížnost

  Krajský soud v Brně v jednom z bodů dal za pravdu žalobcům (Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, VODA Z TETČIC o.s.) ve sporu vedeném proti Ministerstvu životního prostředí ČR ve věci kompenzačních opatření při plánované výstavbě obchvatu Břeclavi. Soud se ztotožnil s názorem žalující strany, že na část obchvatu, která prochází chráněným územím Natura 2000, mělo být vypracováno posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. velká EIA. Podle názoru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a následně i Ministerstva životního prostředí to ale nutné nebylo, neboť správní orgány při posuzování vlivu stavby na životní prostředí postupovaly dle tehdy platné legislativy před vstupem ČR do EU.
  Celý článek
 • Ministryně Marksová navštívila Břeclav

  V pátek 31. března navštívila Břeclav ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).
  Celý článek
 • Město přispěje na platy řidičů i na nové spoje

  Břeclavští radní odsouhlasili navýšení příspěvku na platy řidičů městské hromadné dopravy a podpořili i nové linky, které přiváží zaměstnance do firmy Alca plast.
  Celý článek
 • Sběrný dvůr i sběrné místo budou ve svátek uzavřeny

  Sběrný dvůr na ulici Sovadinova i sběrné místo na ulici Hájová budou ve  sváteční den, čtvrtek 28. září,  uzavřeny.

  Svoz odpadů bude probíhat beze změny.

  Celý článek
 • Životní podmínky 2024 - výběrové šetření v domácnostech

  Český statistický úřad organizuje v roce 2024 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice „Životní podmínky 2024“. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

  Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 310 domácnostech, z nichž se 6 560 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny vybrané domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

  Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

  Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit na webových stránkách ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

  Celý článek