Úřední deska


Zverejnění
19.01.2018
Odebrání
06.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební úřad OSÚ
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 10226/2018
Zverejnění
19.01.2018
Odebrání
09.03.2018
Původce
Finanční úřad Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
98578/18/3008-80542-706933
Zverejnění
19.01.2018
Odebrání
29.01.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 5279/2018
Zverejnění
18.01.2018
Odebrání
06.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor životního prostředí (OŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 108069/2017
Zverejnění
18.01.2018
Odebrání
06.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 72097/2017
Zverejnění
18.01.2018
Odebrání
05.02.2018
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 9689/2018
Zverejnění
17.01.2018
Odebrání
02.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební úřad OSÚ
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 9083/2018
Zverejnění
17.01.2018
Odebrání
05.02.2018
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 8925/2018
Zverejnění
17.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 8980/2018
Zverejnění
17.01.2018
Odebrání
06.03.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor rozvoje a správy (ORS)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 8442/2018
Zverejnění
16.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Exekutorský úřad Brno - město
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
97 EX 5068/12-65, ev.č.opr. 3801416974
Zverejnění
16.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Drážní úřad Olomouc
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MO-SDO0559-174-5-DK, DUCR-1813-18-DK
Zverejnění
16.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 49608/2017
Zverejnění
16.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 72913/2017
Zverejnění
16.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 60055/2017
Zverejnění
16.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 60113/2017
Zverejnění
16.01.2018
Odebrání
01.02.2018
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 8408/2018
Zverejnění
15.01.2018
Odebrání
31.01.2018
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 73440/2017
Zverejnění
12.01.2018
Odebrání
30.01.2018
Původce
Krajský úřad Jm kraje Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
sdělení a stanoviska
Značka
JMK 906/2018