Úřední deska


Zverejnění
13.04.2021
Odebrání
29.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 43485/2021
Zverejnění
13.04.2021
Odebrání
29.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 43646/2021
Zverejnění
13.04.2021
Odebrání
29.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 43670/2021
Zverejnění
12.04.2021
Odebrání
26.04.2021
Původce
EG.D, a.s.
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 42522/2021
Zverejnění
12.04.2021
Odebrání
26.04.2021
Původce
EG.D, a.s.
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 42518/2021
Zverejnění
12.04.2021
Odebrání
28.04.2021
Původce
Policie ČR Žďár nad Sázavou
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Informace
Značka
KRPJ-25231-71/TČ-2021-161471
Zverejnění
12.04.2021
Odebrání
28.04.2021
Původce
Exekutorský úřad Brno - město
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
97EX 3479/13-158
Zverejnění
12.04.2021
Odebrání
03.05.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 43462/2021
Zverejnění
12.04.2021
Odebrání
28.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 35527/2021
Zverejnění
12.04.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKUAL
Zverejnění
09.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 40451/2021
Zverejnění
09.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 40542/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
11.05.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 115738/2020
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
12.05.2021
Původce
Český statistický úřad
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Informace
Značka
MUBR 42126/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 41294/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 41262/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 40545/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKVWC