Úřední deska


Zverejnění
04.12.2020
Odebrání
22.12.2020
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 194097/2020
Zverejnění
04.12.2020
Odebrání
22.12.2020
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 192831/2020
Zverejnění
03.12.2020
Odebrání
21.12.2020
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 193073/2020
Zverejnění
03.12.2020
Odebrání
22.12.2020
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
rozpočet
Značka
MUBR 193443/2020
Zverejnění
02.12.2020
Odebrání
18.12.2020
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 193107/2020
Zverejnění
02.12.2020
Odebrání
18.12.2020
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 192832/2020
Zverejnění
02.12.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00FEAZ
Zverejnění
01.12.2020
Odebrání
17.12.2020
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 191978/2020
Zverejnění
01.12.2020
Odebrání
09.12.2020
Původce
Dobrovolný svazek obcí LVA
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 191997/2020
Zverejnění
01.12.2020
Odebrání
17.12.2020
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 188741/2020
Zverejnění
30.11.2020
Odebrání
16.12.2020
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 192093/2020
Zverejnění
30.11.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00UFMJ6
Zverejnění
30.11.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00UFMK1
Zverejnění
30.11.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00UFMPC
Zverejnění
30.11.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00UFMOH
Zverejnění
30.11.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00UFMNM