Úřední deska


Zverejnění
20.09.2019
Odebrání
08.10.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 162226/2019
Zverejnění
20.09.2019
Odebrání
08.10.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 156638/2019
Zverejnění
20.09.2019
Odebrání
08.10.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 22969/2019
Zverejnění
20.09.2019
Odebrání
01.10.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 162191/2019
Zverejnění
20.09.2019
Odebrání
22.10.2019
Původce
Exekutorský úřad Přerov
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
203 EX 21492/16-73
Zverejnění
20.09.2019
Odebrání
30.09.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 161093/2019
Zverejnění
19.09.2019
Odebrání
20.12.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
Informace
Značka
MUBR 161579/2019
Zverejnění
19.09.2019
Odebrání
20.12.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
Informace
Značka
MUBR 161580/2019
Zverejnění
19.09.2019
Odebrání
20.12.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
Informace
Značka
MUBR 161577/2019
Zverejnění
19.09.2019
Odebrání
20.12.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
Informace
Značka
MUBR 161230/2019
Zverejnění
19.09.2019
Odebrání
20.12.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
Informace
Značka
MUBR 161228/2019
Zverejnění
19.09.2019
Odebrání
16.11.2020
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 161231/2019
Zverejnění
18.09.2019
Odebrání
18.10.2019
Původce
Exekutorský úřad Plzeň-město
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
134 EX 06058/18-377
Zverejnění
18.09.2019
Odebrání
18.10.2019
Původce
PROKONZULTA, a.s. Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
20190262
Zverejnění
18.09.2019
Odebrání
04.10.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
vyhlášky a OZV
Značka
MUBR 160547/2019
Zverejnění
18.09.2019
Odebrání
30.09.2019
Původce
České dráhy
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Informace
Značka
výluky ČD
Zverejnění
17.09.2019
Odebrání
18.10.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 133424/2019
Zverejnění
17.09.2019
Odebrání
17.10.2019
Původce
Exekutorský úřad Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
160 EX 225/18-44