Úřední deska


Úřední deska je umístěna před vchodem do budovy Městského úřadu Břeclav na náměstí T. G. Masaryka 42/3.

Zverejnění
03.08.2021
Odebrání
19.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 100680/2021
Zverejnění
03.08.2021
Odebrání
30.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 102656/2021
Zverejnění
03.08.2021
Odebrání
09.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 102665/2021
Zverejnění
02.08.2021
Odebrání
18.08.2021
Původce
Krajský úřad JMK
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
JMK 112893/2021
Zverejnění
02.08.2021
Odebrání
18.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 101040/2021
Zverejnění
30.07.2021
Odebrání
17.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 101347/2021
Zverejnění
29.07.2021
Odebrání
17.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 101020/2021
Zverejnění
29.07.2021
Odebrání
17.08.2021
Původce
EG.D, a.s.
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 99890/2021
Zverejnění
28.07.2021
Odebrání
13.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 99168/2021
Zverejnění
28.07.2021
Odebrání
13.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 99201/2021
Zverejnění
28.07.2021
Odebrání
13.08.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 99326/2021
Zverejnění
27.07.2021
Odebrání
12.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 98697/2021
Zverejnění
27.07.2021
Odebrání
12.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 98860/2021
Zverejnění
27.07.2021
Odebrání
12.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 94833/2021
Zverejnění
27.07.2021
Odebrání
12.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 5510/2021
Zverejnění
26.07.2021
Odebrání
11.08.2021
Původce
Krajský úřad JMK
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 98210/2021
Zverejnění
23.07.2021
Odebrání
10.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 80532/2021
Zverejnění
23.07.2021
Odebrání
10.08.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 96366/2021
Zverejnění
22.07.2021
Odebrání
10.08.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 41234/2021