Úřední deska


Zverejnění
24.05.2019
Odebrání
11.06.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 83861/2019
Zverejnění
24.05.2019
Odebrání
11.06.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 81095/2019
Zverejnění
24.05.2019
Odebrání
11.06.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
OŽÚ/1340/2019/Mi/5
Zverejnění
23.05.2019
Odebrání
04.06.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 81068/2019
Zverejnění
23.05.2019
Odebrání
17.06.2019
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 83324/2019
Zverejnění
23.05.2019
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00T1ELZ
Zverejnění
21.05.2019
Odebrání
19.06.2019
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
UZSVM/BBV/4681/2019
Zverejnění
21.05.2019
Odebrání
20.06.2019
Původce
Exekutorský úřad Brno - město
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
009 EX 1739/17-239
Zverejnění
21.05.2019
Odebrání
10.06.2019
Původce
E.ON Distribuce
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
S00RX0175M4N
Zverejnění
20.05.2019
Odebrání
07.06.2019
Původce
E.ON Distribuce
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
S00RX01755RR
Zverejnění
20.05.2019
Odebrání
06.06.2019
Původce
E.ON Distribuce
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
S00RX0174ZM2
Zverejnění
20.05.2019
Odebrání
06.06.2019
Původce
E.ON Distribuce
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
S00RX0174ZK9
Zverejnění
20.05.2019
Odebrání
05.06.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 79677/2019
Zverejnění
20.05.2019
Odebrání
12.06.2019
Původce
Finanční úřad pro JMK
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
2633188/19/3008-80541-712452
Zverejnění
17.05.2019
Odebrání
04.06.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 46934/2019
Zverejnění
17.05.2019
Odebrání
27.05.2019
Původce
České dráhy
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Informace
Značka
výluky ČD
Zverejnění
17.05.2019
Odebrání
20.06.2019
Původce
Exekutorský úřad Brno-venkov
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
137 Ex 9633/13-64
Zverejnění
17.05.2019
Odebrání
17.07.2019
Původce
Exekutorský úřad Brno-venkov
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
137 Ex 25022/10-367
Zverejnění
16.05.2019
Odebrání
04.06.2019
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 78448/2019