Zajímavosti Břeclavi


Boží muka za Starou Břeclaví

boží muka.jpg Boží muka za „Starú Břeclavú" jsou státem chráněnou kulturní památkou. Jsou zřejmě nejznámější stavbou svého druhu v České republice. Váže se k nim několik pověstí - podle jedné z nich byla postavena v roce 1734 na památku pacholka a děvečky,kteří zde byli zabiti bleskem.

 

Břeclavský splav a rybochod

rybi prechod.JPG U Staré Břeclavi byl v minulosti zbudován dřevěný jez, který musel být v padesátých letech 20. století vzhledem k silnému poškození nahrazen splavem novým. Nový jez je postaven z železobetonu a měří 92 metrů.

 

Břeclavský zámek

zámek.jpg Počátky jeho historie sahají do 11. století, kdy byl v místech dnešního zámku po roce 1041 vybudován pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek.

 

Budova školy v Poštorné

ZŠ_Komenského.JPG Pochází z roku 1906. Jedná se o dvoupodlažní, samostatně stojící budovu na půdorysu trojzubce. Mezi věžičkami se nachází segmentově ukončená atika se znakem Poštorné a mušlí ve vrcholu.

 

Dům hrobníka a obřadní síň

breclav (25).jpg Obřadní síň na židovském hřbitově byla postavena na konci 19. století na místě bývalé márnice. V roce 1892 byl také postaven dům hrobníka. Obě stavby jsou vybudovány z režných červených cihel a kryty glazovanými poštorenskými tvarovkami.

 

Fara v Břeclavi

farabv2a.jpg Budova fary byla postavena v roce 1864 na místě dvou domů nedaleko kostela na náměstí a v roce 1909 byla výrazně přebudována v pseudogotickém stylu.

 

Fara v Poštorné

fara_1.jpg Budova z konce 19. století byla v roce 1909 obohacena secesními motivy architekta Karla Weinbrennera. Fara stojí na vysokém cihlovém soklu ukončeném římsou.

 

Farní kostel Navštívení P. Marie

kostel_2.jpg Kostel dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie.

 

Farní kostel sv. Václava

kostel1.jpg Farní kostel sv. Václava je situován na místě původního barokního kostela, zničeného při bombardování v roce 1944. Se stavbou nového kostela bylo započato 1. 9. 1992 a 10. 9. 1995 byl kostel vysvěcen.

 

Kančí obora

Břeclav_Kančí obora.jpg Nedaleko břeclavského zámku ve směru na Lednici se rozprostírá les zvaný Kančí obora. Jak již název napovídá, v minulosti se zde chovala v počtu mnoha set kusů černá zvěř. Obora fungovala až do začátku 20. století. Nyní vede skrz kančí oboru cyklostezka, která je ideálním vstupem do Lednicko - valtického areálu.

 

Kaple Panny Marie v Ch. N. Vsi

kaplicka_charvatska.jpg Kaple byla vystavěna na začátku 19. století. Je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Právě na klenbě se v devadesátých letech 20. století objevily rozsáhlé statické poruchy a celá kaple musela být vzhledem ke svému havarijnímu stavu opravena. Vedle kaple stojí kříž z první poloviny 19. století.

 

Kaple se zvonicí ve St. Břeclavi

kaplička ve Staré.jpg Na křižovatce u pošty ve Staré Břeclavi stojí od roku 1833 kaple téměř čtvercového půdorysu. Čtyřboká zvonice má hladkou fasádu, zvonicové patro je prolomeno po jedné okenní ose, okna jsou půlkruhově zaklenuta.

 

Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje

kaple u nadraží.jpg Novogotická kaple byla postavena podle projektu J. Heidricha v roce 1856 před vlakovým nádražím.

 

Kaple sv. Rocha

roch1.jpg Novogotická kaple byla postavena v roce 1892, aby připomínala tehdejší epidemii cholery. Zasvědcena byla sv. Rochovi, ochránci před morem. Kaple stojí v bezprostřední blízkosti parku naproti budovy gymnázia. Během vánočních trhů, které se zde každoročně konají, je v kapli k vidění výstava betlémů.

 

Letiště Břeclav

IMG_4679.JPG Na území Břeclavi leží i letiště. Zájemci mohou využít nabídku vyhlídkových nebo seznamovacích letů a foto letů nad jižní Moravou. Trasu vyhlídkového či seznamovacího letu i jeho délku si může zájemce zvolit.

 

Lichtenštejnský dům

ld ext.JPG Lichtenštejnský dům byl v Břeclavi otevřen 15. května 2009 za účasti zástupce knížecí rodiny Lichtenštejnů prince Wolfganga.

 

Malba na ZUŠ

IMG_5281a.jpg Jedním z pomyslných symbolů Břeclavi je i rozměrné výtvarné dílo, malba se slováckými motivy na fasádě základní umělecké školy v centru Břeclavi. Tu navrhl a provedl akademický malíř Rudolf Gajdoš.

 

Památník Moravy

centrum_jaro.jpg Památník Moravy na Komenského nábřeží byl slavnostně odhalen 29. června 2006.

 

Památník svornosti

44894469_2025563570800448_1887035289277300736_n.jpg V sobotu 27. října 2018 po 80 letech obnoven Památník svornosti na Smetanově nábřeží. Původní Památník Svornosti byl postaven jednotou Svazu československé domobrany z Itálie na připomínku nasazení dobrovolnických jednotek na hranicích jižního Slovenska při vzniku Československa.

 

Pohansko

pohansko2.jpg Někdejší slovanské hradisko Pohansko leží asi 2,5 km od Břeclavi uprostřed unikátních lužních lesů. Pohansko patří mezi nejvýznamnější památky raného středověku nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Nachází se zde také stejnojmenný empírový zámeček, který nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům. Uvnitř zámečku je expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů.

 

Synagoga

synagoga-.jpg Břeclavská synagoga byla postavena v roce 1868. V roce 1888 ji významný vídeňský architekt Max Fleischer renovoval v novorománském slohu a v interiéru použil maurských prvků.

 

Villa Elux

elux3.jpg Novobarokní vila u bývalého pivovaru pod břeclavským zámkem z roku 1901. Dům původně určený k demolici nechal opravit soukromý majitel.

 

Vodojem

IMG_8992.JPG Věžový vodojem v Břeclavi byl budován od dubna 1926 do května 1927. Konstrukce vodojemu je řešena jako vícepatrová železobetonová budova, která slouží do dnešní doby k zásobování města pitnou vodou. Celková výška vodojemu je 44,25 metrů.

 

Zámeček Lány

Lány1.jpg Zámeček Lány leží v lužních lesích jižně od Břeclavi a je nejvzdálenější stavbou celého Lednicko-valtického areálu. Stavba byla stejně jako nedaleký zámeček Pohansko postavena v letech 1810 - 1812 knížecím architektem Josefem Hardmuthem a sloužila knížecí rodině během lovů v oboře Soutok. V současné době je zámeček v soukromých rukou, prochází rekonstrukcí a je veřejnosti nepřístupný.

 

Železniční most Oskar

oskar1.jpg Jedinečný ocelový železniční most přes Dyji leží na železničním koridoru mezi Břeclaví a Vídní.

 

Židovský hřbitov

IMG_1071.JPG Založen byl pravděpodobně po polovině 17. století. Areál hřbitova, dokončený roku 1892 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna, představuje typickou židovskou památku břeclavského regionu.

 

Žlutá škola v Břeclavi

breclav centrum.jpg Moderní školní budova pro německou obecnou a měšťanskou školu byla postavena v letech 1886 - 1896 italskými stavebníky. Po úbytku žáků byla ve dvacátých letech 20. století změněna na českou měšťanskou školu chlapeckou a dívčí.