Zajímavosti Břeclavi


 

Břeclavský splav a rybochod

splav_rybi_prechod.png U Staré Břeclavi byl v minulosti zbudován dřevěný jez, který musel být v padesátých letech 20. století vzhledem k silnému poškození nahrazen splavem novým. Nový jez je postaven z železobetonu a měří 92 metrů.

 

Břeclavský zámek

zmek-1.jpg Počátky jeho historie sahají do 11. století, kdy byl v místech dnešního zámku po roce 1041 vybudován pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek.

 

Budova fary v Břeclavi

fara-vyrez-web.jpg Budova fary byla postavena v roce 1864 na místě dvou domů nedaleko kostela na náměstí a v roce 1909 byla výrazně přebudována v pseudogotickém stylu.

 

Budova fary v Poštorné

budova-fary-postorna.png Budova z konce 19. století byla v roce 1909 obohacena secesními motivy architekta Karla Weinbrennera. Fara stojí na vysokém cihlovém soklu ukončeném římsou.

 

Budova školy v Poštorné

budova-skoly-postorna.png Pochází z roku 1906. Jedná se o dvoupodlažní, samostatně stojící budovu na půdorysu trojzubce. Mezi věžičkami se nachází segmentově ukončená atika se znakem Poštorné a mušlí ve vrcholu.

 
 

Farní kostel Navštívení P. Marie

farni-kostel-p-marie.png Kostel dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie.

 

Farní kostel sv. Václava

farni-kostel.png Farní kostel sv. Václava je situován na místě původního barokního kostela, zničeného při bombardování v roce 1944. Se stavbou nového kostela bylo započato 1. 9. 1992 a 10. 9. 1995 byl kostel vysvěcen.