Zajímavosti Břeclavi


Apollonův chrám

53 Apollonův chrám.jpg Monumentální klasicistní stavba z počátku 19. století je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

 

Boží muka za Starou Břeclaví

boží muka.jpg Boží muka za „Starú Břeclavú" jsou státem chráněnou kulturní památkou. Jsou zřejmě nejznámější stavbou svého druhu v České republice.

 

Břeclavský zámek

zámek.jpg Zámek v Břeclavi je renesanční zámecká stavba vybudovaná na základech staršího hradu, jež byla přestavěna v 19. století Lichtenštejny v romantickém stylu.

 

Budova hlavní pošty

48 hlavní pošta.jpg Stavba byla postavena v konstruktivistickém slohu podle návrhu architekta Jaroslava Rösslera.

 

Budova školy v Poštorné

ZŠ_Komenského.JPG Jedná se o dvoupodlažní, samostatně stojící budovu na půdorysu trojzubce z roku 1906. Mezi věžičkami se nachází segmentově ukončená atika se znakem Poštorné a mušlí ve vrcholu.

 

Budova vlakového nádraží

nádraží.jpg Nedávno byla zrekonstruována ve své původní architektonické podobě z konce 19. století, součástí prostor je i Muzeum železnice připomínající historii tohoto způsobu dopravy našeho regionu.

 

Busta Jana Amose Komenského

50 busta JAK.jpg Keramická busta od sochaře Ferdinanda Štábly byla zhotovena patrně v padesátých letech 20. století. Nejdříve byla postavena na Komenského nábřeží a v roce 1985 přemístěna před školu v Poštorné, která nese Komenského jméno.

 

Busta Jana Amose Komenského - nová

51 nová busta J.A.K..JPG V sedmdesátých letech byla busta Jana Amose Komenského přestěhována z nábřeží od průmyslové školy před základní školu do Poštorné. V roce 2010 se břeclavská radnice rozhodla nechat vyrobit novou podobiznu Komenského od Josefa Úprky, která byla umístěna na Komenského nábřeží.

 

Cukrovar

35 cukrovar.jpg Jeden z největších cukrovarů na Moravě založený v roce 1863 Hermanem Kuffnerem je urbanistickou dominantou města.

 

Dům hrobníka a obřadní síň

breclav (25).jpg Obřadní síň na židovském hřbitově byla postavena na konci 19. století na místě bývalé márnice, dům hrobníka v roce 1892.

 

Fara v Břeclavi

farabv2a.jpg Budova fary byla postavena v roce 1864 na místě dvou domů nedaleko kostela na náměstí a v roce 1909 byla výrazně přebudována v pseudogotickém stylu.

 

Fara v Poštorné

fara_1.jpg Budova z konce 19. století byla v roce 1909 obohacena secesními motivy architekta Karla Weinbrennera. Fara stojí na vysokém cihlovém soklu ukončeném římsou.

 

Farní kostel Navštívení P. Marie

kostel_2.jpg Kostel dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie.

 

Farní kostel sv. Václava

kostel1.jpg Farní kostel sv. Václava je situován na místě původního barokního kostela, zničeného při bombardování v roce 1944. Se stavbou nového kostela bylo započato 1. 9. 1992 a 10. 9. 1995 byl kostel vysvěcen.

 

Gymnázium Břeclav

37 gymnázium BV.jpg Novorenesanční budova původně německého gymnázia byla postavena v roce 1902 ve stylu italské renesance.

 

Hvězdova vila

36 Hvězdova vila.JPG Honosná secesní vila byla postavena v roce 1903 známým stavitelem pohraničních opevnění J. Hvězdou jako vlastní obytný dům. Po roce 1945 zde sídlila vojenská správa a 6. června 1952 zde byl otevřen Okresní dům pionýrů a mládeže jako druhý v tehdejším Jihomoravském kraji (prvním byly brněnské Lužánky). Po roce 1989 byl pak přejmenován na Dům dětí a mládeže. Dnes slouží stejnému účelu, sídlí v něm středisko volného času Duhovka.

 

Kančí obora

Břeclav_Kančí obora.jpg Nedaleko břeclavského zámku ve směru na Lednici se rozprostírá les zvaný Kančí obora. Jak již název napovídá, v minulosti se zde chovala v počtu mnoha set kusů černá zvěř. Obora fungovala až do začátku 20. století. Nyní vede Kančí oborou cyklostezka, která je ideálním vstupem do Lednicko - valtického areálu.

 

Kaple Panny Marie v Ch. N. Vsi

kaplicka_charvatska.jpg Kaple byla vystavěna na začátku 19. století. Je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Právě na klenbě se v devadesátých letech 20. století objevily rozsáhlé statické poruchy a celá kaple musela být vzhledem ke svému havarijnímu stavu opravena. Vedle kaple stojí kříž z první poloviny 19. století.

 

Kaple se zvonicí ve St. Břeclavi

kaplička ve Staré.jpg Na křižovatce u pošty ve Staré Břeclavi stojí od roku 1833 kaple téměř čtvercového půdorysu. Čtyřboká zvonice má hladkou fasádu, zvonicové patro je prolomeno po jedné okenní ose, okna jsou půlkruhově zaklenuta.

 

Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje

kaple u nadraží.jpg Novogotická kaple byla postavena podle projektu J. Heidricha v roce 1856 před vlakovým nádražím.

 

Kaple sv. Rocha

roch1.jpg Novogotická kaple byla postavena v roce 1892, aby připomínala tehdejší epidemii cholery. Zasvěcena byla sv. Rochovi, ochránci před morem. Kaple stojí v bezprostřední blízkosti parku naproti budovy gymnázia. Během vánočních trhů, které se zde každoročně konají, je v kapli k vidění výstava betlémů.

 

Kaple Vzkříšení Páně

11 kaple vzkříšení páně.jpg Nachází se na Sovadinově ulici u břeclavského vodojemu a byla postavena v roce 1875 na obdélném půdoryse s tříbokým závěrem a malou obdélnou síní. Ke kapli náleží litinový kříž z roku 1866, zasazený do čtyřbokého kamenného soklu. Kaple byla součástí původního hřbitova, na kterém se přestalo pohřbívat 31. května 1883.

 

Kino Koruna

49 kino Koruna.JPG Plně digitalizované břeclavské kino Koruna promítá i ve formátu 3D. Jeho program je zaměřený na širší veřejnost, ale zaujme i náročnějšího diváka. Kino funguje již od roku 1932, v roce 1994 prošlo nákladnou rekonstrukcí. V jeho prostorách se nachází i kavárna.

 

Kostel Církve adventistů sedmého dne (Bílý kostel)

07 bilý kostel.jpg Jedná se o bývalý kostel německé evangelické církve (lidově nazývaný Bílý kostel) na Jungmannově ulici.

 

Kostel českobratrské církve evangelické

8 Kostel ČCE.JPG Evangelický kostel na nám. Svobody v Břeclavi je sakrální funkcionalistická stavba zbudovaná v letech 1931–32 podle projektu architekta Miloslava Tejce.

 

Letiště Břeclav

IMG_4679.JPG Na území Břeclavi leží i letiště. Zájemci mohou využít nabídku vyhlídkových nebo seznamovacích letů a foto letů nad jižní Moravou. Trasu vyhlídkového či seznamovacího letu i jeho délku si může zájemce zvolit.

 

Lichtenštejnský dům

ld ext.JPG Lichtenštejnský dům byl v Břeclavi otevřen 15. května 2009 za účasti zástupce knížecí rodiny Lichtenštejnů prince Wolfganga.

 

Malba na ZUŠ

IMG_5281a.jpg Jedním z pomyslných symbolů Břeclavi je i rozměrné výtvarné dílo, malba se slováckými motivy na fasádě základní umělecké školy v centru Břeclavi. Tu navrhl a provedl akademický malíř Rudolf Gajdoš. Na malbě je zachycen verbuňk - mužský lidový tanec ze Slovácka. Od roku 2005 je zapsán organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.

 

Městská knihovna

33 městská knihovna.JPG K založení první české veřejné knihovny v Břeclavi došlo roku 1899, kdy spolek Břetislav otevřel pro veřejnost knihovnu s celkem 1 020 svazky. Na jaře 1949 byla na ulici Národních hrdinů zrušena Občanská záložna a do uprázdněných prostor se nastěhovala městská knihovna, která na tomto místě setrvává až do dnešních dnů.

 

Městské muzeum a galerie Břeclav

16 muzeum a galerie.jpg V květnu roku 2007 se administrativní zázemí pracovníků Městského muzea a galerie Břeclav přesunulo do nově zrekonstruovaného objektu na sídlišti Dukelských hrdinů „pod vodárnou“.

 

Muzeum lehkého opevnění

52 muzeum lehkého opevnění.JPG Muzeum lehkého opevnění na Pohansku provozuje Klub vojenské historie ve spolupráci s břeclavským muzeem a galerií. Vidět můžete zrekonstruovaný objekt vz. 37, tzv. „řopík“, rekonstruovaný dobový hraniční přechod a dokonalou replikou hraničního sloupu.

 

Nádraží v Poštorné

31 nádraží Poštorná.JPG Nádražní budova v blízkosti poštorenských keramických závodů byla postavena v roce 1901. Výpravní budova typ 16/H byla určena pro významnější nádraží místních drah, poprvé byla postavena počátkem devadesátých let 19. Nádraží je v současnosti v provozu pouze v letní sezóně, kdy tudy o víkendech projíždí motorový vlak na trase Břeclav – Lednice.

 

Obchodní akademie

41 obchodní akademie.JPG Ve školní budově v moderním funkcionalistickém stylu se začalo vyučovat počátkem školního roku 1926/1927, k slavnostnímu předání budovy došlo 28. listopadu 1926. Autorem projektu byl Ing. Jaroslav Rössler z Prahy, autor několika významných budov, např. Dělnické úrazové pojišťovny v Praze a Pražské burzy na zboží a cenné papíry.

 

Obora Soutok

danci soutok.JPG Je největší oborou v České republice, rozprostírající se severně od soutoku Moravy a Dyje, na území tzv. Dyjského trojúhelníku.

 

Okresní soud a věznice

34 okresní soud.JPG Budova Okresního soudu v Břeclavi, jejíž součástí byla i okresní věznice, byla postavena na sklonku 19. století v novorenesančním duchu.

 

Památník Moravy

centrum_jaro.jpg Památník Moravy na Komenského nábřeží byl slavnostně odhalen 29. června 2006.

 

Památník svornosti

44894469_2025563570800448_1887035289277300736_n.jpg V sobotu 27. října 2018 po 80 letech obnoven Památník svornosti na Smetanově nábřeží. Původní Památník Svornosti byl postaven jednotou Svazu československé domobrany z Itálie na připomínku nasazení dobrovolnických jednotek na hranicích jižního Slovenska při vzniku Československa.

 

Pavilon v parku u nádraží

17 pavilon v parku.JPG Dřevěný pavilon v městském parku byl postaven v roce 2010 jako výstavní prostor pro miniatury staveb Lednicko-valtického areálu. Po přestěhování expozice do Lichtenštejnského domu sloužil do roku 2019 jako soukromé cyklistické muzeum. Od roku 2019 se v něm konají kulturní akce – koncerty, výstavy.

 

Pobočka knihovny v Poštorné

32 Knihovna v Poštorné.JPG Budova byla postavena v roce 1874 jako škola. Červené lícové zdivo je už z produkce knížecí cihelny, která byla založena v roce 1867. Budova nese některé novogotické prvky, sokl, překlady a okenní římsy jsou z pískovce. Na budově jsou dva znaky, také z pískovce. Ten větší, složitější má uprostřed lichtenštejnský erb a ten menší státní znak Československé republiky.

 

Pohansko

pohansko2.jpg Někdejší slovanské hradisko leží asi 2,5 km od Břeclavi uprostřed unikátních lužních lesů.