Zajímavosti Břeclavi


Apollonův chrám

53 Apollonův chrám.jpg Podle projektu architekta Josefa Kornhäusela postavil Franz Engel v letech 1817 – 1819 na vrcholku nad Mlýnským rybníkem (mezi Charvátskou Novou Vsí a Lednicí) pavilon s nástavbou a vyhlídkovou terasou. Sochařská výzdoba, která sem byla přenesena ze zrušeného chrámu Múz, pochází od Josefa Kliebera a tematicky se váže k antickému bohu Apollónovi.

 

Boží muka za Starou Břeclaví

boží muka.jpg Boží muka za „Starú Břeclavú" jsou státem chráněnou kulturní památkou. Jsou zřejmě nejznámější stavbou svého druhu v České republice. Váže se k nim několik pověstí - podle jedné z nich byla postavena v roce 1734 na památku pacholka a děvečky,kteří zde byli zabiti bleskem.

 

Břeclavský zámek

zámek.jpg Počátky jeho historie sahají do 11. století, kdy byl v místech dnešního zámku po roce 1041 vybudován pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek. Věž slouží jako vyhlídka.

 

Budova hlavní pošty

48 hlavní pošta.jpg Stavba budovy hlavní pošty byla zahájena v roce 1925 a dokončena o tři roky později. Autorem návrhu v konstruktivistickém slohu je architekt Jaroslav Rössler. Svým technickým vybavením patřila pošta, tehdy zvaná „zesilovací stanice, poštovní, telegrafní a vyměřovací úřad“, ve své době k nejmodernějším v tehdejším Československu. Provoz byl zahájen 23. dubna 1928.

 

Budova školy v Poštorné

ZŠ_Komenského.JPG Pochází z roku 1906. Jedná se o dvoupodlažní, samostatně stojící budovu na půdorysu trojzubce. Mezi věžičkami se nachází segmentově ukončená atika se znakem Poštorné a mušlí ve vrcholu.

 

Budova vlakového nádraží

nádraží.jpg Břeclav byla první obcí na území dnešního státu, kam přijel vlak. Stalo se tak s velkou slávou v roce 1839, o rok později vyrostla i nádražní budova. Břeclav se tak stala jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů v tehdejší habsburské monarchii a je jím dodnes. V roce 2019 byla dokončena nákladná rekonstrukce výpravní budovy, která jí částečně vrátila historický vzhled. Od září 2020 je v nádražní budově umístěna také expozice, která ukazuje vliv železnice při formování města Břeclavi. Návštěvníky seznamuje se samotnou historií výstavby železnice břeclavského dopravního uzlu a břeclavského nádraží. Součástí jsou modely vozů břeclavského depa, model parní lokomotivy Moravia a také autentické předměty z různých období. Veškeré informace byly zpracovány zajímavou a poutavou formou za použití informačních technologií a interaktivních prvků.

 

Busta Jana Amose Komenského

50 busta JAK.jpg Keramická busta od sochaře Ferdinanda Štábly byla zhotovena patrně v padesátých letech 20. století. Nejdříve byla postavena na Komenského nábřeží a v roce 1985 přemístěna před školu v Poštorné, která nese Komenského jméno.

 

Busta Jana Amose Komenského - nová

51 nová busta J.A.K..JPG V sedmdesátých letech byla busta Jana Amose Komenského přestěhována z nábřeží od průmyslové školy před základní školu do Poštorné. V roce 2010 se břeclavská radnice rozhodla nechat vyrobit novou podobiznu Komenského od Josefa Úprky, která byla umístěna na Komenského nábřeží.

 

Cukrovar

35 cukrovar.jpg Rodina Kuffnerů založila cukrovar v Břeclavi v roce 1862. V současné době je část areálu nevyužitá. Výrobní prostory odkoupila na začátku 90. let 20. století potravinářská firma Racio, která se také v letech 1993-2014 postarala o nákladnou rekonstrukci bývalých cukrovarských budov. Cílem rekonstrukce bylo zachování vzhledu budovy z 19. století.

 

Dům hrobníka a obřadní síň

breclav (25).jpg Obřadní síň na židovském hřbitově byla postavena na konci 19. století na místě bývalé márnice. V roce 1892 byl také postaven dům hrobníka. Obě stavby jsou vybudovány z režných červených cihel a kryty glazovanými poštorenskými tvarovkami.

 

Fara v Břeclavi

farabv2a.jpg Budova fary byla postavena v roce 1864 na místě dvou domů nedaleko kostela na náměstí a v roce 1909 byla výrazně přebudována v pseudogotickém stylu.

 

Fara v Poštorné

fara_1.jpg Budova z konce 19. století byla v roce 1909 obohacena secesními motivy architekta Karla Weinbrennera. Fara stojí na vysokém cihlovém soklu ukončeném římsou.

 

Farní kostel Navštívení P. Marie

kostel_2.jpg Kostel dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie.

 

Farní kostel sv. Václava

kostel1.jpg Farní kostel sv. Václava je situován na místě původního barokního kostela, zničeného při bombardování v roce 1944. Se stavbou nového kostela bylo započato 1. 9. 1992 a 10. 9. 1995 byl kostel vysvěcen.

 

Gymnázium Břeclav

37 gymnázium BV.jpg Novorenesanční budova původně německého gymnázia byla postavena v roce 1902 ve stylu italské renesance a měla odpovídat nejmodernějším standardům výuky. Její součástí proto byly odborné učebny, knihovna, tělocvična, slavnostní sál i malá kaple s oltářem sv. Alžběty. České reformní reálné gymnázium bylo založeno v roce 1919.

 

Hvězdova vila

36 Hvězdova vila.JPG Honosná secesní vila byla postavena v roce 1903 známým stavitelem pohraničních opevnění J. Hvězdou jako vlastní obytný dům. Po roce 1945 zde sídlila vojenská správa a 6. června 1952 zde byl otevřen Okresní dům pionýrů a mládeže jako druhý v tehdejším Jihomoravském kraji (prvním byly brněnské Lužánky). Po roce 1989 byl pak přejmenován na Dům dětí a mládeže. Dnes slouží stejnému účelu, sídlí v něm středisko volného času Duhovka.

 

Kančí obora

Břeclav_Kančí obora.jpg Nedaleko břeclavského zámku ve směru na Lednici se rozprostírá les zvaný Kančí obora. Jak již název napovídá, v minulosti se zde chovala v počtu mnoha set kusů černá zvěř. Obora fungovala až do začátku 20. století. Nyní vede Kančí oborou cyklostezka, která je ideálním vstupem do Lednicko - valtického areálu.

 

Kaple Panny Marie v Ch. N. Vsi

kaplicka_charvatska.jpg Kaple byla vystavěna na začátku 19. století. Je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Právě na klenbě se v devadesátých letech 20. století objevily rozsáhlé statické poruchy a celá kaple musela být vzhledem ke svému havarijnímu stavu opravena. Vedle kaple stojí kříž z první poloviny 19. století.

 

Kaple se zvonicí ve St. Břeclavi

kaplička ve Staré.jpg Na křižovatce u pošty ve Staré Břeclavi stojí od roku 1833 kaple téměř čtvercového půdorysu. Čtyřboká zvonice má hladkou fasádu, zvonicové patro je prolomeno po jedné okenní ose, okna jsou půlkruhově zaklenuta.

 

Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje

kaple u nadraží.jpg Novogotická kaple byla postavena podle projektu J. Heidricha v roce 1856 před vlakovým nádražím.

 

Kaple sv. Rocha

roch1.jpg Novogotická kaple byla postavena v roce 1892, aby připomínala tehdejší epidemii cholery. Zasvědcena byla sv. Rochovi, ochránci před morem. Kaple stojí v bezprostřední blízkosti parku naproti budovy gymnázia. Během vánočních trhů, které se zde každoročně konají, je v kapli k vidění výstava betlémů.

 

Kaple Vzkříšení Páně

11 kaple vzkříšení páně.jpg Nachází se na Sovadinově ulici u břeclavského vodojemu a byla postavena v roce 1875 na obdélném půdoryse s tříbokým závěrem a malou obdélnou síní. Ke kapli náleží litinový kříž z roku 1866, zasazený do čtyřbokého kamenného soklu. Kaple byla součástí původního hřbitova, na kterém se přestalo pohřbívat 31. května 1883.

 

Kino Koruna

49 kino Koruna.JPG Plně digitalizované břeclavské kino Koruna promítá i ve formátu 3D. Jeho program je zaměřený na širší veřejnost, ale zaujme i náročnějšího diváka. Kino funguje již od roku 1932, v roce 1994 prošlo nákladnou rekonstrukcí. V jeho prostorách se nachází i kavárna.

 

Kostel Církve adventistů sedmého dne (Bílý kostel)

07 bilý kostel.jpg Jedná se o bývalý kostel německé evangelické církve (lidově nazývaný Bílý kostel) na Jungmannově ulici 991/6. Od roku 1950 sloužil Církvi československé husitské. Zlá finanční situace a úbytek věřících nakonec způsobily, že církev byla nucená svoji nemovitost prodat. V roce 1985 faru i kostel zakoupila Církev Adventistů sedmého dne a v následujících dvou letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace objektu. V prosinci 1987 byl kostel slavnostně otevřen a vysvěcen.

 

Kostel českobratrské církve evangelické

8 Kostel ČCE.JPG Evangelický kostel na nám. Svobody v Břeclavi je sakrální funkcionalistická stavba zbudovaná v letech 1931–32 podle projektu architekta Miloslava Tejce. Stavba, která je dominantou parkového náměstí Svobody, je složena ze tří kvadratických hmot, z nichž první a vstupní nejnižší kvádr obsahuje hlavní schodiště s ochozem – galerií a s hygienickým a skladovým zázemím. Na jeho vstupním průčelí, nad odvážně vysunutou a subtilní markýzou, jsou kulaté sgrafitové sluneční hodiny. Prostřední, nejmohutnější a nejvyšší část kostela je chrámová loď. V suterénu lodi se pak nachází další sál. Zadní, nejširší blok s horizontálními pásovými okny slouží jako byt pro faráře s rodinou, v jehož suterénu se nachází technické zázemí pro celý kostel.

 

Letiště Břeclav

IMG_4679.JPG Na území Břeclavi leží i letiště. Zájemci mohou využít nabídku vyhlídkových nebo seznamovacích letů a foto letů nad jižní Moravou. Trasu vyhlídkového či seznamovacího letu i jeho délku si může zájemce zvolit.

 

Lichtenštejnský dům

ld ext.JPG Lichtenštejnský dům byl v Břeclavi otevřen 15. května 2009 za účasti zástupce knížecí rodiny Lichtenštejnů prince Wolfganga.

 

Malba na ZUŠ

IMG_5281a.jpg Jedním z pomyslných symbolů Břeclavi je i rozměrné výtvarné dílo, malba se slováckými motivy na fasádě základní umělecké školy v centru Břeclavi. Tu navrhl a provedl akademický malíř Rudolf Gajdoš.

 

Městská knihovna

33 městská knihovna.JPG K založení první české veřejné knihovny v Břeclavi došlo roku 1899, kdy spolek Břetislav otevřel pro veřejnost knihovnu s celkem 1 020 svazky. Na jaře 1949 byla na ulici Národních hrdinů zrušena Občanská záložna a do uprázdněných prostor se nastěhovala městská knihovna, která na tomto místě setrvává až do dnešních dnů.

 

Městské muzeum a galerie Břeclav

16 muzeum a galerie.jpg V květnu roku 2007 se administrativní zázemí pracovníků Městského muzea a galerie Břeclav přesunulo do nově zrekonstruovaného objektu na sídlišti Dukelských hrdinů „pod vodárnou“. Původní objekt technických staveb byl kompletně přestavěn, aby sloužil potřebám muzea. Po náročné rekonstrukci vznikl moderní výstavní prostor, který je možno variabilně využívat jak pro galerijní, tak i muzejní výstavy a rozmanité společenské akce. Výstavní sál tvoří v současné době téměř tři sta metrů čtverečních. Přízemní budova umožňuje bezbariérový přístup nejen hendikepovaným, ale i rodinám s kočárky.

 

Muzeum lehkého opevnění

52 muzeum lehkého opevnění.JPG Muzeum lehkého opevnění na Pohansku provozuje Klub vojenské historie ve spolupráci s břeclavským muzeem a galerií. Vidět můžete zrekonstruovaný objekt vz. 37, tzv. „řopík“, rekonstruovaný dobový hraniční přechod a dokonalou replikou hraničního sloupu.

 

Nádraží v Poštorné

31 nádraží Poštorná.JPG Nádražní budova v blízkosti poštorenských keramických závodů byla postavena v roce 1901. Výpravní budova typ 16/H byla určena pro významnější nádraží místních drah, poprvé byla postavena počátkem devadesátých let 19. Nádraží je v současnosti v provozu pouze v letní sezóně, kdy tudy o víkendech projíždí motorový vlak na trase Břeclav – Lednice.

 

Obchodní akademie

41 obchodní akademie.JPG Ve školní budově v moderním funkcionalistickém stylu se začalo vyučovat počátkem školního roku 1926/1927, k slavnostnímu předání budovy došlo 28. listopadu 1926. Autorem projektu byl Ing. Jaroslav Rössler z Prahy, autor několika významných budov, např. Dělnické úrazové pojišťovny v Praze a Pražské burzy na zboží a cenné papíry.

 

Obora Soutok

danci soutok.JPG V těsné blízkosti Břeclavi ve směru na Lanžhot se nachází největší obora v ČR s názvem Soutok. Obora nabízí jedinečnou atmosféru lužního lesa, který je protkám vodními kanály, slepými rameny a tůněmi. Lesy doplňují louky se staletými solitérními duby. Kromě chovu jelení, daňčí a černé zvěře zde může návštěvník narazit na volně žijící čápy černé a bílé, ledňáčky, volavky a mnoho další zvířeny. Cyklostezka v oboře vede až k samotnému soutoku Moravy a Dyje. Asi 200 m severozápadně od samotného soutoku stojí historický hraniční kámen z roku 1755, který nechala postavit císařovna Marie Terezie, aby označoval hranici markrabství moravského.

 

Okresní soud a věznice

34 okresní soud.JPG Budova Okresního soudu v Břeclavi, jejíž součástí byla i okresní věznice, byla postavena na sklonku 19. století v novorenesančním duchu. Věznice ukončila svoji činnost v roce 1953. Od roku 1959 byla budova předána Okresnímu národnímu výboru. Později zde byl až do roku 1989 vojenský útvar Pohraniční stráže. V roce 1990 byla budova převedena Okresnímu soudu, který jednu část budovy nechal zrekonstruovat pro svoji potřebu, druhá část byla určena pro stavbu věznice. S výstavbou nové věznice bylo započato na jaře roku 1993, stavba byla ukončena na jaře roku 1995

 

Památník Moravy

centrum_jaro.jpg Památník Moravy na Komenského nábřeží byl slavnostně odhalen 29. června 2006.

 

Památník svornosti

44894469_2025563570800448_1887035289277300736_n.jpg V sobotu 27. října 2018 po 80 letech obnoven Památník svornosti na Smetanově nábřeží. Původní Památník Svornosti byl postaven jednotou Svazu československé domobrany z Itálie na připomínku nasazení dobrovolnických jednotek na hranicích jižního Slovenska při vzniku Československa.

 

Pavilon v parku u nádraží

17 pavilon v parku.JPG Dřevěný pavilon v městském parku byl postaven v roce 2010 jako výstavní prostor pro miniatury staveb Lednicko-valtického areálu. Po přestěhování expozice do Lichtenštejnského domu sloužil do roku 2019 jako soukromé cyklistické muzeum. Od roku 2019 se v něm konají kulturní akce – koncerty, výstavy.

 

Pobočka knihovny v Poštorné

32 Knihovna v Poštorné.JPG Budova byla postavena v roce 1874 jako škola. Byly tam tři učebny a dva byty pro učitele. Červené lícové zdivo je už z produkce knížecí cihelny, která byla založena v roce 1867. Budova nese některé novogotické prvky, sokl, překlady a okenní římsy jsou z pískovce. Na budově jsou dva znaky, také z pískovce. Ten větší, složitější má uprostřed lichtenštejnský erb a ten menší státní znak Československé republiky.

 

Pohansko

pohansko2.jpg Někdejší slovanské hradisko Pohansko leží asi 2,5 km od Břeclavi uprostřed unikátních lužních lesů. Pohansko patří mezi nejvýznamnější památky raného středověku nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Nachází se zde také stejnojmenný empírový zámeček, který nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům. Uvnitř zámečku je expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů.